НП „Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“

Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“,
приета с Решение на Министерски съвет № 237 от 19 март 2021 г. (публ. 25.03.2021 г.)


Лице за контакт: Александра Бойчева, тел.: 02 9217 745, e-mail: [email protected].

GoTop