НП „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

Решение № 24 от 22 януари 2024 година за изменение на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, приета с Решение № 47 на Министерския съвет от 2021 г., изменено с Решение № 30 на Министерския съвет от 2023 г., и на Национална програма „Дигитална квалификация“, приета с Решение № 184 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 24.01.2024 г.)

Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“,
приета с Решение на Министерски съвет № 47 от 19 януари 2021 г. (публ. 25.03.2021 г.)

Съобщение за резултатите от подбора на обучители по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ (публикувано 15.12.2021 г.)

Покана за набиране на обучители по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ (публ. 10.09.2021 г.)


Лицa за контакт:
Галина Чекурова, тел.: 02 9217 529, e-mail: [email protected];
Ивана Радонова, тел.: 02 9217 541, e-mail: [email protected].

GoTop