Архив

Образци за академичната 2022-2023 година

Приложение № 1 – Справка за броя на студентите и докторантите, получаващи стипендии, награди и помощи по реда и при условията на ПМС №90/2000 г. през летния семестър на учебната 2022-2023 година (ежегодна актуализация 30.05.2023 г.)

Приложение № 2 – Поименен списък на българските докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. май 2023 година (ежегодна актуализация 30.05.2023 г.)

Приложение № 3 – Поименен списък на чуждестранните докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. май 2023 година (ежегодна актуализация 30.05.2023 г.)

Приложение № 1 – Справка за броя на студентите и докторантите, получаващи стипендии, награди и помощи по реда и при условията на ПМС №90/2000 г. през зимния семестър на учебната 2022-2023 година (ежегодна актуализация 18.11.2022 г.)

Приложение № 2 – Поименен списък на българските докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. декември 2022 година (ежегодна актуализация 18.11.2022 г.)

Приложение № 3 – Поименен списък на чуждестранните докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. декември 2022 година (ежегодна актуализация 22.11.2022 г.)


Образци за академичната 2021-2022 година

Образци на справки за студентите и докторантите, получаващи стипендии, награди и помощи по реда и при условията на ПМС № 90 от 25.05.2000 г. през летния семестър на учебната 2021-2022 година

Приложение № 1 – Справка за броя на студентите и докторантите, получаващи стипендии, награди и помощи по реда и при условията на ПМС №90/2000 г. през летния семестър на учебната 2021-2022 година (ежегодна актуализация 12.05.2022 г.)

Приложение № 2 – Поименен списък на българските докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. май 2022 г. (ежегодна актуализация 12.05.2022 г.)

Приложение № 3 – Поименен списък на чуждестранните докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. май 2022 година (ежегодна актуализация 12.05.2022 г.)Справка за броя на настанените лица и за свободните легла в студентските общежития (публ. 07.01.2020 г.)


Образец на справка за заетост на студентските общежития, управлявани от (висше училище, град/ ССО ЕАД ) към дата: 31.03.2019 г. (публ. 14.03.2019 г.)


GoTop