Справка за заетост на студентските общежития

Справка за заетост на студентските общежития

Заетост на студентските общежития към дата 01 декември 2023 г. (публ. 29.12.2023 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 03 април 2023 г. (публ. 10.04.2023 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 30 ноември 2022 г. (публ. 22.12.2022 г.)

Заетост на общежитията съгласно чл. 4, ал. 6 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове към 19.04.2022 г. (публ. 03.05.2022 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 30 ноември 2021 г. (публ. 22.12.2021 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 31 март 2021 г. (публ. 26.04.2021 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 31 ноември 2020 г. (публ. 21.12.2020 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 31 март 2020 г. (публ. 27.04.2020 г.)

GoTop