Архив

ПОКАНА за сключване на типов договор съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти през 2021 г., Поканата е обнародавана в Държавен вестник, брой: 17 от 26 февруари 2021 г. (публ. на 12.03.2021 г.)

ПОКАНА за сключване на типов договор съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти – 2020 г., Поканата е обнародавана в Държавен вестник, брой: 5 от дата 17 януари 2020 г., Неофициален раздел (публ. на 20.01.2020 г.)

ПОКАНА за сключване на типов договор, съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти – 2019 г. Поканата е обнародавана в ДВ брой: 14, от дата 15 февруари 2019 г., Неофициален раздел

GoTop