Проф. д.ю.н. Цветан Сивков

Ръководител на катедра „Административноправни науки“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2009 г. до 2019 г. е декан на Юридическия факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, където придобива научните си степени „доктор на юридическите науки“ и „професор“. От 2002 г. до 2012г. е секретар по юридическите въпроси на президента.

Действащ адвокат и арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация. Научните му интереси са в областта на местното управление и административнонаказателното право.

GoTop