Членове на Комисията по академична етика

Със Заповед № РД 09-1150/01.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД 09-1459/14.07.2021 г. и Заповед № РД 09-3578/19.10.2021 г., е определена Комисия по академична етика в състав::

Председател:

проф. Венцислав Динчев

Проф. Венцислав Динчев

Автобиография

Членове:

Проф. Ирини Дойчинова-Цекова

Проф. Ирини Дойчинова-Цекова

Автобиография

Проф. Веска Георгиева

Проф. Веска Георгиева

Автобиография

Проф. д-р Радослав Радев

Проф. Радослав Радев

Автобиография

Проф. д.ю.н. Цветан Сивков

Проф. д.ю.н. Цветан Сивков

Автобиография

GoTop