Проф. Ирини Дойчинова-Цекова

Професор, доктор на науките, в Медицински университет-София, Фармацевтичен факултет. Преподавател по физикохимия и фармакокинетика, ръководител на докторската програма по теоретична химия. Основни области на научни изследвания – лекарствен дизайн и биоинформатика. Автор и съавтор на над 140 научни публикации с над 5000 цитирания (h-индекс 33), 4 учебника по физикохимия и фармакокинетика на български и английски език, ръководител на няколко национални и европейски научни проекта.

Носител на награда „Питагор“ за 2016 г. в областта на биомедицинските науки. В първия 1% на най-цитираните учени в света в направление „Фармакология и фармация“ и в първите 2% за цялостен научен принос, съгласно годишните класации на Станфордския университет за 2020 и 2021 г.

GoTop