Проф. Радослав Радев

Професор и началник на Клиника по гръдна хирургия в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Специалист в следните научни направления: видео-асистирана торакална хирургия; плеврални изливи – диагностика и терапевтично поведение; реконструктивна хирургия на млечната жлеза при мамарен карцином; нодозни лезии на щитовидната жлеза.

Участва в над 80 национални и международни конгреса. Има отпечатани над 65 публикации в български и чужди списания. Автор на 4 и съавтор на 3 научни монографии и учебника. Съавтор на учебник по гръдна хирургия; съавтор на 2 изобретения.

Член на Българското хирургично дружество; член на Съюза на учените в България; член на Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия. Член на CTSNet (Cardio-Thoracic Surgery Net). Член на ESTS (European Society of Thoracic Surgeons). Член на редакционната колегия на сп. Сърце-Бял дроб. Председател на Районната колегия на Българския лекарски съюз – Варна.

Председател на Общото събрание на Медицинския факултет на Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, и член на Академичния съвет на МУ – Варна, декан на Медицински факултет, МУ-Варна, 2011-2018 год. Член на Научния съвет по хирургия.

GoTop