Проф. Венцислав Динчев

Професор в Националния археологически институт с музей при БАН. Основни научни изследвания в областта на античната и късноантичната археология и история на днешна България и на Балканите.

Автор на 6 монографии, от които 4 самостоятелни и 2 с колектив, в качеството си на основен автор, съставител и редактор и над 100 студии, статии и съобщения на български, английски, френски и немски език в наши и чужди издания.

Ръководство на редовни и спасителни теренни археологически проучвания, вкл. в рамките на два българо-британски изследователски проекта, консултиране на теренни проучвания.

Участва в ръководни органи на БАН (в ОС на БАН от 2008 до 2016 г.) и НАИМ-БАН (в НС на НАИМ-БАН от 2003 г. досега). Участва в научни журита и изпитни комисии.

GoTop