Архив по процедури за подбор на външни експерти

Министерство на образованието и науката обявява свободно място за длъжността
„главен счетоводител“ (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1403/12.07.2021 г. относно кадровото осигуряване на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чехия

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 7 дни от публикуването на обявата до 23 юли включително.


Център за развитие на човешките ресурси обявява подбор на външни оценители на проектни предложения по програма „Еразъм+“ и програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционни години (публ. 11.06.2021 г.)

Покана

Срок за подаване на документите за кандидатстване – 07.06.2021 – 07.07.2021 г.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за външни членове на одитния комитет на МОН (публ. 02.12.2020 г.)

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката (публ. 19.11.2020 г.)

Краен срок за подаване на документи – 30.11.2020 г., включително.


GoTop