Архив на Конкурси » Публични предприятия

Kонкурс за избор на двама членове на Съвета на директорите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София (публ. 09.02.2023 г.)

Публична покана;

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 20 /двадесети/ февруари 2023 год. За подадени в срок документи се приемат тези, които са постъпили в Приемната на Министерството до крайния срок за подаване на документи. (публ. 09.02.2023 г.)


Kонкурс за избор на двама членове на Съвета на директорите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София (публ. 09.02.2023 г.)

Публична покана;

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 20 /двадесети/ февруари 2023 год. За подадени в срок документи се приемат тези, които са постъпили в Приемната на Министерството до крайния срок за подаване на документи. (публ. 09.02.2023 г.)


Kонкурс за подбор и оценка на кандидати за независим член на Съвета на директорите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София (публ. 25.02.2022 г.)

Публична покана

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 7 /седми/ март 2022 год. (публ. 25.02.2022 г.)


Конкурсна процедура за подбор и оценка на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София (публ. 16.08.2021 г.)

Публична покана
Конкурсна процедура
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 25 август 2021 год.Kонкурсна процедура за подбор и оценка на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София (публ. 18.08.2020 г.)

Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 28 август 2020 год.


Kонкурсна процедура за подбор и оценка на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД, гр. София (публ. 29.07.2020 г.)

Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 10 август 2020 год.


Конкурсна процедура за подбор и оценка на кандидатите за членове на „Студентски столове и общежития“ ЕАД (публ. 29.07.2020 г.)

Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 11 август 2020 год.

GoTop