Студенти

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на студенти в чужбина през учебната 2024-2025 година (публ. 23.01.2024 г.)

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 06.02.2024 г. включително. (публ. 23.01.2024 г., акт. 25.01.2024 г.)


GoTop