Архив 2021-2023 г.

Конкурс за предварителен подбор за отпускане на 5 (пет) броя едногодишни стипендии на български студенти, за изучаване на арабски език в Йордания през учебната 2023-2024 година (публ. 26.09.2023 г.)

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 11.10.2023 г. включително.
Събеседването ще се проведе на 18 октомври 2023 г. от 10,00 часа в МОН. За справки – тел. 02 9217 543, 02 424 1156.


Стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея

Кандидатите трябва да изпратят по пощата или да занесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език) до 17:00 ч. (българско време) на 9-и март 2023 г. (публ. 21.02.2023 г.)


Министерството на образованието и науката за конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на студенти в чужбина през учебната 2023-2024 година (публ. 06.01.2023 г., актуализирано 24.01.2023 г.)

Обява

Срокът за подаване на документите зависи от конкурса, за който кандидатствате.


Информация за обучение на български граждани в Държавата Израел

Повече информация

Документите на кандидатите следва да бъдат предоставени чрез посолствата на Израел в съответната държава в срок до 1 януари 2023 г. (публ. 16.11.2022 г.)


Oбява на Министерството на образованието и науката за конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на студенти в чужбина през учебната 2022-2023 година

Oбява (публ. 17.01.2022 г.)

Срокът за подаване на документите зависи от конкурса, за който кандидатствате.


Информация за обучение на български граждани в Република Корея

Кандидатите трябва да изпратят по пощата или да донесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език) до 17:30 ч. (българско време) на 19-ти март 2021 г.


Конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2021-2022 година (публ. 21.01.2021 г.)

Обява за I. Студенти (от 1 до 10 стр. вкл.)

Срок за кандидатстване съгласно вида на конкурса. (публ. 21.01.2021 г.)

GoTop