Ученици

XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Обява (публ. 02.04.2024 г.)

Регламент на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“ (публ. 02.04.2024 г.)

Конкурсът ще протече в две фази:

Формуляр за кандидатстване, първа фаза – от 05 април до 15 май 2024 г. Участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.;

Формуляр за отчитане на резултати, втора фаза – от 20 май до 30 октомври 2024 г. Участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Срок за изпращане:
Материалите за участие в конкурса „Посланици на здравето” трябва да бъдат изпратени, както следва:
1. Първа фаза – до 15 май 2024 г. (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо);
2. Втора фаза – до 30 октомври 2024 г. (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо). (публ. 02.04.2024 г.)


Национален ученически конкурс на тема: „Места и памет – ежедневието на евреите в България преди и след приемането на Закона за защита на нацията“

Регламент за организиране и провеждане (публ. 21.12.2023 г.)

Срок за представяне на изследователските проекти е удължен до 05.03.2024 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя).

Срок за представяне на изследователските проекти: 16.02.2024 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя).


Министерството на образованието и науката отличи ученически проекти в Националния конкурс на тема: „Места и памет – как се случи това преди 80 години? Съдбата на евреите в България между преследването и защитата“

Класиране (публ. 05.05.2023 г.)

Национален ученически конкурс на тема: „Места и памет – как се случи това преди 80 години? Съдбата на евреите в България между преследването и защитата“ (публ. 07.02.2023 г.)

Регламент за организиране и провеждане (публ. 07.02.2023 г.)

Срок за представяне на изследователските проекти: 31.03.2023 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя).

Проектите се изпращат на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2 А, Министерство на образованието и науката, дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, за конкурса „Места и памет“ и/или на имейл: [email protected], приложени като прикачен файл.


Покана за кандидатстване на ментори и талантливи младежи по програма „Global Talent Mentoring“ (публ. 28.09.2022 г.)

Calling all young STEMM enthusiasts! Develop your talents with the dynamic, international mentoring community of Global Talent Mentoring! (публ. 28.09.2022 г.)
Calling all STEMM experts! Mentors sought for a unique program: Become part of the dynamic international community of Global Talent Mentoring! (публ. 28.09.2022 г.)


XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ 2022

Класирани проекти на втора фаза на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“ (публ. 06.12.2022 г.)

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ (публ. 06.12.2022 г.)

Класирани проекти от първа фаза на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“ (публ. 23.05. 2022 г.)

28 проекта на ученици от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” (публ. 23.05.2022 г.)


Обява

Регламент на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“ (публ. на 18.03.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване, първа фаза – до 10 април 2022 г. (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо);

Формуляр за отчитане на резултати, втора фаза – до 15 ноември 2022 г. (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо).

Срок за изпращане:
Материалите за участие в конкурса „Посланици на здравето” трябва да бъдат изпратени както следва:
1. Първа фаза – до 10 април 2022 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо);
2. Втора фаза – до 15 ноември 2022 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо). (публ. на 18.03.2022 г.)


Национален ученически конкурс на тема: „Места и памет – икономическият живот на евреите в България преди и след Закона за защита на нацията, 1941 г.“

Резултати от ученическия конкурс на МОН за изследователски проект на тема: „Места и памет – икономическият живот на евреите преди и след Закона за защита на нацията, 1941 г.“ (публ. 10.05.2022 г.)

Регламент за организиране и провеждане (публ. 18.01.2022 г.)

Приложение 1 (публ. 18.01.2022 г.)


Национален ученически конкурс, посветен на 36-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

Статут за организиране и провеждане (публ. 19.05.2021 г.)


XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Номинирани проекти във втора фаза в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”: (публ. 06.12.2021 г.)

Списъци с проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса:

60 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г. (публ. 26.04.2021 г.)


(публ. на 18.02.2021 г.)

Обява
Регламент на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”
Формуляр за кандидатстване, първа фаза, 20 февруари – 10 април 2021 г.
Формуляр за отчитане на резултати, втора фаза, 10 април – 15 ноември 2021 г.

Националният конкурс започва от 20 февруари 2021 г. и продължава до 15 ноември 2021 г. Конкурсът ще протече в две фази. (публ. на 18.02.2021 г.)


Регламент за организиране и провеждане на Национален ученически конкурс на тема: „Места и памет“, представящ паметници на материалната култура, създадени от еврейските общности в България (публ. 25.01.2021 г.)Програма за ученици Youth Exchange and Study – YES 2021-2022

Повече >> https://ais.americancouncils.org/yes. Учениците могат да изпратят само една апликация, като резултатите от първи кръг ще бъдат оповестени в края на октомври или началото на ноември. (публ. 30.09.2020 г.)

GoTop