Архив „Ученици“ 2020-2023

2020


Национален ученически конкурс, посветен на 35-тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”

Статут за организиране и провеждане (публ. 05.05.2020 г.)


Национален ученически конкурс на тема: „Места и памет–реални личности и истински истории“, посветен на български евреи-творци

Резултати от Национален ученически конкурс за изследователски проект на тема: „Места и памет – реални личности и истински истории“, посветен на българските евреи-творци (публ. 19.06.2020 г.)

Регламент за организиране и провеждане на Национален ученически конкурс на тема: „Места и памет– реални личности и истински истории“, посветен на български евреи-творци (публ. 17.01.2020 г., акт. 21.01.2020 г.)

Срок за представяне на изследователските проекти: 10.03.2020 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя)


Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020

Номинирани проекти във втора фаза в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”:

30 проекта от цялата страна са номинирани в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г. (публ. 04.12.2020 г.)


Министерството на здравеопазването удължава сроковете за отчитане на проектите в Националния ученически конкурс
„Посланици на здравето” 2019-2020 г. (публ. 26.05.2020 г.)


(публ. 13.02.2020 г.)

61 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.

Номинирани проекти за първа фаза на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”:


(публ. на 19.11.2019 г.)

Обява

Регламент на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”

Формуляр за кандидатстване, първа фаза, 8 ноември – 20 декември 2019 г.

Формуляр за отчитане на резултати, втора фаза, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г.GoTop