Архив на заповеди от стари учебни години

Заповеди за учебна 2022/2023 година

Политика на Министерството на образованието и науката за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности като Структура за наблюдение и докладване по Плана за възстановяване и устойчивост съгласно приложение, утвърдена със Заповед № РД09-1726/ 04.08.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.08.2023 г.)
Отменена със Заповед № РД09-3531/01.11.2023 г. (публ. 01.11.2023 г.)


Заповед № РД09-112/24.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 26.01.2023 г. до 31.01.2023 г. включително в училищата на територията на област Ямбол (публ. 25.01.2023 г.)

Заповед № РД09-106/ 24.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 25.01.2023 г. до 31.01.2023 г. включително в училищата на територията на област Пловдив (публ. 24.01.2023 г.)

Заповед № РД09-102/ 23.01.2023 за преустановяване на присъствения образователен процес в училищата на територията на област Стара Загора за периода от 24.01.2023 г. до 27.01.2023 г. включително и за организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 24.01.2023 г.)

Заповед № РД09-83 20.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 23.01.2023 г. до 29.01.2023 г. включително в училищата на територията на област Габрово (публ. 20.01.2023 г.)

Заповед № РД09-79/ 19.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г. включително в училищата на територията на Софийска област (публ. 19.01.2023 г.)

Заповед № РД09-78/19.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 20.01.2023 г. до 25.01.2023 г. включително за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Добрич (публ. 19.01.2023 г.)

Заповед № РД09-60/17.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 18.01.2023 г. до 24.01.2023 г. включително за учениците в училищата на територията на област Пазарджик (публ. 17.01.2023 г.)

Заповед № РД09-57/17.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 18.01.2023 г. до 23.01.2023 г. включително за учениците в училищата на територията на област Стара Загора (публ. 17.01.2023 г.)

Заповед № РД09-56/17.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 18.01.2023 г. до 24.01.2023 г. включително за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Ловеч (публ. 17.01.2023 г.)

Заповед № РД09-28/12.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 13.01.2023 г. до 18.01.2023 г. включително за учениците в училищата на територията на област Шумен (публ. 12.01.2023 г.)

Заповед № РД09-24/11.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 12.01.2023 г. до 17.01.2023 г. включително за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Бургас (публ. 11.01.2023 г.)

Заповеди за учебната 2021/2022 година

Заповед № РД09-4755/30.11.2021 г. относно организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки (публ. 01.12.2021 г.)
Тази заповед отменя Заповед № РД 09-4666 от 26 ноември 2021 г.

Заповед № РД09-4666/ 26.11.2021 г. за организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки (публ. 26.11.2021 г.)
Тази заповед отменя Заповед № РД 09-4201 от 05 ноември 2021 г.

Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организацията на обучението до отмяна на въведените със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 година на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 08.11.2021 г. (публ. 08.11.2021 г.)
Тази заповед отменя Заповед № РД 09-3596 от 20 октомври 2021 г.

Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за онлайн обучение в общини с повече от 750 болни от COVID-19 на 100 000 население (публ. 20.10.2021 г.)

Заповеди за учебната 2020/2021 година

Заповед №РД 09-1739/23.08.2021 г. относно дати за провеждане на държавни зрелостни изпити по желание, сесия август-септември на учебната 2020/2021 година (публ. 24.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. относно промяна на графика на дейностите за ДЗИ, сесия август-септември 2021 година (публ. 05.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1039/ 07.05.2021 г. за определяне на датите за държавните зрелостни изпити по желание за сесия май-юни, 2021 г. (публ. 10.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 29.04.2021 г.)

Заповед № РД09-1025/ 29.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД09-2121 от 28.08.2020 г. и утвърдените с нея графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) през учебната 2020-2021 година (публ. 11.05.2021 г.)

Заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 09.04.2021 г.)

Заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 31.03.2021 г.)

Заповед № РД09-753/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно провеждане на индивидуални занимания в центровете за личностна подкрепа и индивидуални терапевтични и рехабилитационни дейности (публ. 19.03.2021 г.)

Заповед № РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на национални кръгове на олипиади и национални състезания (публ. 19.03.2021 г.)

Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно обучението на учениците от 1 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, включително и провеждането на учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 19.03.2021 г.)

Заповед № РД09-747/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно провеждане на педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно образование в детските градини и в училищата в цялата страна, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите (публ. 19.03.2021 г.)

Заповед № РД09-695/16.03.2021 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжка на едно дете в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища (публ. 17.03.2021 г.)

Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на обучението от 01.02.2021 до 17.03.2021 г. (публ. 29.01.2021 г.)

Заповед № РД09-223/ 22.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за условията и реда за предоставяне на средствата по чл. 105, ал. 1 от ЗДБ на Република България за 2021 г. на държавните висши училища (публ. 27.01.2021 г.)

Заповед № РД09-3610/31.12.2020 за организиране на обучението на учениците от 5. до 12. клас от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 04.01.2021 г.)

Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. и Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година (публ. 03.12.2020 г.)

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3464/27.11.2020 г. за осъществяване на педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите (публ. 27.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. за обучението на учениците в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. от разстояние в електронна среда (публ. 27.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3462/27.11.2020 г. за отмяна на Заповед № РД 09-3172/12.11.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция (публ. 27.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) (публ. 18.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3172/ 12.11.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция (публ. 12.11.2020 г.), отменена със Заповед № РД09-3462/27.11.2020 г.

Заповед № РД09-3171/12.11.2020 г. за организиране обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3158/11.11.2020 г. относно аргументирано предложение от директорите на училища до министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период. Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-2924 от 26 октомври 2020 г. (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД0-2924/26.10.2020 г. относно дистанционно обучение във връзка с висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми (публ. 26.10.2020 г.) Отменена със Заповед № РД09-3158/11.11.2020 г.

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година (публ. 04.09.2020 г.)

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)


Заповеди за учебната 2019/2020 година


Заповеди за учебната 2018/2019 година


Заповеди за учебната 2017/2018 година


GoTop