Архив 2022 г.

Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища (публ. 27.05.2022 г.)

Трети коригиран списък с одобрените проектни предложения по Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища (публ. 22.12.2022 г.)

Втори коригиран списък с одобрените проектни предложения по Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища (публ. 20.12.2022 г.)

Актуализиран списък с одобрените проектни предложения по Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища (публ. 13.12.2022 г.)

Одобрени проектни предложения по Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища (публ. 11.07.2022 г.)


Съобщение за стартиране изпълнението на програмата (публ. 27.05.2022 г.)


Формуляр за кандидатстване (публ. 27.05.2022 г., акт. 09.06.2022 г.)


Лица за контакт:
Велимир Бенов – началник отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 479, e-mail: [email protected]
Сашка Владимирова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 652, e-mail: [email protected];
Константин Бояджиев – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, e-mail: [email protected];
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 674, e-mail: [email protected].

GoTop