Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища – 2023 г.

Съобщение за стартиране изпълнението на програмата (публ. 15.05.2023 г.)

Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища (публ. 15.05.2023 г.)

Одобрени проектни предложения по Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища – 2023 г. (публ. 04.07.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 15.05.2023 г.)


Лица за контакт:
Велимир Бенов – началник отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 479, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 652, e-mail: [email protected];
Константин Бояджиев – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, e-mail: [email protected];
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 674, e-mail: [email protected].

GoTop