Съвместни проекти

Съвместни проектиСъвместни проектиСъвместни проектиПРОЕКТ „ОТВОРЕНА ЛИНИЯ”

Инициатива на Национално издателство „Аз Буки” и Фонд „Русский мир”

Подготовка и провеждане на майсторски класове на тема: „Нови тенденции и практики при преподаване на руски език в чуждоезикова среда“.

Поредица от публикации на специализирани разработки по темата в научно-методическо списание „Чуждоезиково обучение” (http://foreignlanguages.azbuki.bg; [email protected]), издавано от Национално издателство „Аз Буки” – МОН.

Повече информация на: www.master-rki.net


ПРОЕКТ „Професионални умения” (2010 – 2012)

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА МОМН И БРИТАНСКИ СЪВЕТ „Професионални умения” – „Skills for employability” (2010 – 2012)


Програма за международно оценяване на учениците PISA 2009


ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ – ICCS 2009

Резултати от участието на България в Международното изследване на гражданското образование

Повече информация


СЪВМЕСТНИ БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ ПРОЕКТИ

БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО, 1992-2009 г.

Повече информация


Мечинг Грант проект на Фондация Ротари „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, 2007-2009 г.

Повече информация


ПРИРОДНИТЕ НАУКИ, УЧИЛИЩЕТО И УТРЕШНИЯТ СВЯТ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В PISA 2006

4 декември 2007 г.

Повече информация


Програма „Силен старт с Пощенска банка”

9 юни 2005 г.

Повече информация

GoTop