Форум, ЮНЕСКО, 2017

Световен научен форум на ЮНЕСКО – Йордания, 7-11 ноември 2017 г.

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) съвместно с Международния съвет за наука и Унгарската академия на науките организират Световен научен форум, който ще се проведе в Йордания от 7. до 11. ноември 2017 г. Форумът се организира веднъж на две години и се явява наследник на първата Световна конференция за наука, проведена в Будапеща през 1999 г. За първи път тази година Световният научен форум ще се проведе в региона на Близкия изток.

Темата на събитието е „Науката за мир“ и ще има възможност за провеждане на дискусии относно ролята на науката за постигане на позитивна промяна чрез Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г., приет от ООН през 2015 г. Една от целите на форума е да спомогне за укрепването на взаимовръзките между наука, политика и общество.

По време на форума ще бъдат организирани образователни сесии и сесии за изграждане на капацитет в областта на науката, технологиите и иновациите. Също така ще има възможност за повишаване на осведомеността сред гражданите по света относно значението на науката за изграждането на мира и развитието на всички общества в съответствие с „Дневен ред 2030“.

На това световно научно събитие са поканени да участват учени, изследователи, преподаватели, ръководители на научни звена, политически личности (министри и др.).

Церемонията по откриването на форума ще бъде на 7-ми ноември 2017 г. в присъствието на краля на Йордания Абдулла II и Генералния директор на ЮНЕСКО – Ирина Бокова.

Подробна информация за мястото на провеждане, програмата и участниците може да бъде намерена на следния електронен адрес: http://worldscienceforum.org. За контакт: г-н Ромеин Муренци, директор „Научна политика и изграждане на капацитет“, сектор „Естествени науки“ (тел. +33 1 45 68 41 64; email: [email protected]).

GoTop