UNESCO

Покана на ЮНЕСКО за набиране на добри училищни практики

Покана на ЮНЕСКО за набиране на добри училищни практики за използване на мобилното учене с оглед създаването на включваща и равнопоставена учебна среда:
https://en.unesco.org/themes/ict-education/mobile-learning/fazheng/call-proposals.

В контекста на петгодишен проект, на тема: Best Practices in Mobile Learning /2016-2021 г./, ЮНЕСКО отправя покана към всички училища да предоставят примери на добри практики при използването на мобилното учене (в най-широк смисъл) за подобряване на достъпа, средата и качеството на учебния процес.

Срок за подаване на предложенията до петък, 13 април 2018 г., полунощ Парижко време.


Набиране на кандидатури за наградата на ЮНЕСКО и Япония за образование в устойчиво развитие

Повече информация

Кандидатурите за наградата на ЮНЕСКО и Япония за ОУР следва да бъдат получени в Министерство на образованието и науката в срок до 10 април 2018 г.


Набиране на проектни предложения за финансиране по програмата за участие на ЮНЕСКО /2018-2019/

Повече информация

Проектни предложения от четирите области на компетентност на ЮНЕСКО – образование, култура, наука и информация и комуникация, следва да бъдат получени в Секретариата Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО в срок до 4 юни 2018 г.

Проектите с образователна насоченост трябва предварително да получат писмо за подкрепа от Министерство на образованието и науката, преди да бъдат официално депозирани в Министерство на външните работи, дирекция „Права на човека“, отдел „ЮНЕСКО“.


Публични консултации на ЮНЕСКО със заинтересовани страни от държавите членки върху концепцията на новия мониторингов доклад за образование за 2019 година на тема: „Образование и миграция“

Консултациите се провеждат чрез онлайн платформа и всички заинтересовани страни биха могли да се включат с мнение, коментар и конкретно предложение от следния линк: https://2019educationreportconsultation.wordpress.com.

Основните въпроси, на които ще бъде посветен докладът са:

  • Дали и по какъв начин миграцията насърчава или забавя напредъка на реформите в областта на образованието?;
  • По какъв начин нивото на миграция влияе върху качеството на образованието?
  • По какъв начин фокусирането на политиките за равнопоставеност и общодостъпност на образованието подобряват нивото на образованост сред мигрантите и бежанците?
  • По какъв начин мнението на мигрантите подобрява нашата представа за начина, по който образование и миграция за взаимосвързани?

Международна мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища


Глобална база данни с информация за правото на образование в страните по света

www.unesco.org/new/right2education


Дигитални библиотеки на Европейската комисия и ЮНЕСКО

Световната дигитална библиотека (The World Digital Library (WDL)
предоставя чрез интернет безплатен достъп, в многоезичен формат, до значими първоизточници от различни страни и култури по света.
http://www.wdl.org/en/

Порталът Europeana
предоставя достъп до различно съдържание, съхранявано децентрализирано в различните културни институции на националните страни в Европа.
http://www.europeana.eu


Училището желана територия на ученика. Сборник с добри практики

Настоящият Сборник с добри практики за интерактивно обучение се издава от Министерството на образованието и науката на Република България с любезната финансова подкрепа на ЮНЕСКО


GoTop