Национални програми 2008

Национални програми за 2008 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

За контакти:
Керка Андонова – началник на отдел, тел. 02 9217428,
Магдалена Станулова , тел. 02 9217785,
Нели Ненчева 02 9217 402.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ“

Модул „Ритуализация на училищния живот”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ МОН НА ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩАТА

Заявленията за участие, придружени с формуляри за кандидатстване се представят до 14 септември 2008 г. на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, МОН – Дирекция „Държавна собственост и инвестиционна политика”.

За контакти: Димитър Маргаритов – директор на дирекция, тел. 02/9217544 и Милен Ботев- началник отдел, тел. 02/9217510.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“

Европейска схема „Училищно мляко“

Финансирането от ДФ „Земеделие” дава възможност на училищата и детските градини да се възползват от допълнителни средства при включване на млечни компоненти в седмичното меню по модула „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително и млечно-кисели продукти” по Националната програма.

GoTop