Национални програми 2011

Национални програми за 2011 г.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа”

Лице за контакт:
Стефка Каменова, тел.02/9217 653, e-mail: [email protected]

Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища”

Лице за контакт:
Нели Ненчева, тел.02/9217 402, e-mail: [email protected]

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”

Лицa за контакт:
Божидарка Марева, тел.02/9217 404, e-mail: [email protected] – за държавни училища
Росица Манасиева, тел.02/9217 486, e-mail: [email protected] – за общински училища

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата

Организационни въпроси:
Лилия Йосифова, тел.02/9217 792, e-mail: [email protected]
Керка Андонова, тел.02/9217 428, e-mail: [email protected]
Здравка Софрониева, тел.02/9217 429, e-mail: [email protected]
Ирена Трасиева, тел.02/9217 749, e-mail: [email protected]

Финансови въпроси:
Милен Ботев, тел.02/9217 470, e-mail: [email protected]

КВАЛИФИКАЦИЯ

ПОКАНА за подбор на учители за участие в Национална учителска програма по физика в ЦЕРН

Ще се проведе в периода от 23 до 31.07.2011 г.

Срок за подаване на документите: съгласно текста на поканата

Лица за контакт:
Петър Зарев, НИОКСО, тел.02/99 77 402, e-mail: [email protected] – за дейности 7.2, 7.3, 7.5.2, 7.6 от Приложение № 1
Елисавета Паньовска, тел.02/980 32 39, e-mail: [email protected] – за дейности 7.1, 7.4, 7.5 от Приложение № 1
Люба Александрова, тел.02/980 32 39, e-mail: [email protected] – за дейности 7.1, 7.4, 7.5 от Приложение № 1
Лиляна Друмева, тел.02/980 04 26, e-mail: [email protected] – за дейност 7.1.1. от Приложение № 1
Коста Костов, тел.02/980 04 26, e-mail: [email protected] – за дейност 7.4.1. от Приложение № 1
Bероника Георгиева, тел.02/980 88 05, e-mail: [email protected] – за дейности 7.4.2. и 7.4.3. от Приложение № 1
Елка Йорданова, тел.02/980 88 05, e-mail: [email protected] – за дейност 7.5.1. от Приложение № 1
Пенка Крумова, тел.02/980 04 26, e-mail: [email protected] – за дейности 7.5.1. и 7.5.3. от Приложение № 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Лицa за контакт:
Лиляна Стефанова, тел.02/9217 737, e-mail: [email protected]
Анелия Томова, тел.02/9217 440, e-mail: [email protected]

СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Лица за контакт:
Емилия Вълчовска, тел.02/9217 447, e-mail: [email protected]
Магдалена Станулова, тел.02/9217 785, e-mail: m.stanо[email protected]

С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК

Модул 1: „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Лице за контакт:
Емилия Григорова, тел.02/92 17 569, e-mail: [email protected]

Модул 2: „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”

Лице за контакт:
Ваня Трайкова, тел.02/92 17 443, e-mail: [email protected]

Модул 3: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Лица за контакт:
Рени Рангелова, тел.02/92 17 499, e-mail: [email protected]
Пенка Малинска, тел.02/92 17 521, e-mail: [email protected]

СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

Лице за контакт:
Мирослава Стоянова-Паличева, тел.02/9217 684, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА”

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки бенефициент трябва да попълни на английски език бланка за нареждане за свободен валутен превод (име на бенефициента, адрес на бенефициента, номер на сметка на бенефициента – задължително IBAN, където е приложим, банка на бенефициента). Бланката следва да се изпрати на някой от посочените адреси: [email protected], [email protected], [email protected]. Въз основа на попълнената бланка одобрените проекти ще бъдат финансирани съгласно изискванията на Националната програма „Роден език и култура зад граница”.

Лица за контакти:
Наталия Михалевска – тел. 9217 579, e-mail: [email protected] – Дирекция „Организация и координация“
Румяна Тошкова -тел. 9217 769, e-mail: [email protected] – Дирекция „Организация и координация“
Ренета Димитрова – тел. 9217 586, e-mail: [email protected] – Дирекция „Организация и координация“
Дарина Панайотова – тел. 9217 438, e-mail: [email protected] – Дирекция „Организация и координация“;
Румяна Генова – тел. 9217 704, e-mail: [email protected] – Дирекция „Финанси“;
Емилия Николова, тел.02/9217 414, e-mail: е[email protected] – Дирекция „Стопански и счетоводни дейности”

GoTop