14. НП „Роден език и култура зад граница“

14. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 14;

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 430, e-mail: [email protected]


Заповед № РД09-3943/ 17.08.2022 за утвърждаване на Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по НП „Роден език и култура зад граница“ – 2022 г. (публ. 18.08.2022 г.)

Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по националната програма „Роден език и култура зад граница”, одобрена с Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет (публ. 18.08.2022 г.)Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“ (публ. 18.05.2022 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ 2022 – Модул 1 за дейности по т. 4.2.1, т. 4.2.2. и т. 4.2.3. – 2022 г. – втори транш (публ. 01.12.2022 г.)

Кандидатства се от 20 май до 20 юни 2022 година чрез електронната платформа https://world.mon.bg


Модул 3 „Партньорства“ (публ. 18.05.2022 г.)

Списък на одобрените проекти по Модул 3 „Партньорства“ от НП „Роден език и култура зад граница“ – 2022 година (публ. 01.12.2022 г.)

Проектите се изпращат на хартиен носител от 20 май до 20 юни 2022 година, на адрес:

България, София 1000,
бул. „Княз Дондуков“ № 2А,
Министерство на образованието и науката (за Националната програма „Роден език и култура зад граница“).

Формуляр за кандидатстване


Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Ваня Балчева – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 590, e-mail: [email protected]
Владима Попова-Натова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected]
Николай Николов – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected]


GoTop