Национални програми 2022

Отчет на националните програми за развитие на образованието за 2022 година (публ. 20.04.2023 г.)


Национални програми за развитие на образованието (от № 1 до № 21), одобрени с Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет (публ. 17.05.2022 г.)


GoTop