19. НП „България – образователни маршрути“

19. Национална програма „България – образователни маршрути“ съгласно приложение № 19

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „България – образователни маршрути“


Модул 1 „Образователни маршрути“

Списък на бенефициентите по Модул 1 на НП „България-образователни маршрути“ – 2023 година с одобрените стойности за финансиране на образователни маршрути (публ. 07.07.2023 г.)

Ръководител на модул 1 „Образователни маршрути“:
Ваня Балчева – и. д. директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“.

Лица за контакт:
Борис Шейнин – началник на отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, e-mail: [email protected];
Елена Таскова – държавен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 547, e-mail: [email protected];
Евгения Пушникова – държавен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 579, e-mail: [email protected];
Ваня Карабашева – главен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 431, e-mail: [email protected];

За БНУ в чужбина
Асен Петров – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected] – за БНУ в чужбина;
Владима Попова-Натова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 582, e-mail: [email protected] – за БНУ в чужбина.


Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“

Резултати от Национален конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна институция, по модул 3 „Културните институции като образователна среда“ за учебната 2022-2023 г. на НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ (публ. 17.10.2023 г.)

Регламент за конкурс за най-добър урок, проведен в културна или научна институция за учебната 2023 – 2024 година към Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“ от НП „България – образователни маршрути“ за 2023 г. (публ. 17.10.2023 г.)

Списък за финансиране по модул „Културните и научните институции като образователна среда“ на Национална програма „България – образователни маршрути“ за 2023 (публ. 05.10.2023 г., акт. 17.10.2023 г.)

Програмата на Национален център „Музейно училище“ към Националния музей на образованието – Габрово (публ. 05.10.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ.20.06.2023 г.)
Декларация (публ.20.06.2023 г.)

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 746, 02 9217 446, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Радостина Николова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 743, е-mail: [email protected];
Елена Търничкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 793, е-mail: [email protected];
Галя Георгиева-Магаранова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 452, е-mail: [email protected].

GoTop