Национални програми 2023

Отчет на националните програми за развитие на образованието за 2023 година (публ. 18.04.2024 г.)

Национални програми за развитие на образованието (от № 1 до № 21), одобрени с Решение № 408 от 31 май 2023 г. на Министерския съвет (публ. 02.06.2023 г.)


GoTop