Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024 г.

Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024 г. (публ. 08.04.2024 г.)

Съобщение за стартиране изпълнението на програмата за 2024 г. (публ. 08.04.2024 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 08.04.2024 г.)

Ръководител на програмата – Сашка Владимирова, началник отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/ 9217 652, e-mail: [email protected];

Лица за контакт:
Велимир Бенов – държавен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 479, e-mail: [email protected]
Константин Бояджиев – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 550, e-mail: [email protected];
Анета Ботева – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 448, e-mail: [email protected].
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 674, e-mail: [email protected].GoTop