12. НП „Без свободен час“

12. Национална програма „Без свободен час“ съгласно Приложение № 12 (публ. 25.04.2024 г.)

НП „Без свободен час“

Ръководител: Георги Маринов – директор на дирекция „Организация и контрол”, тел.: 02 9217 554, e-mail: [email protected]

Лице за контакт:
Елена Витанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол”, тел.: 02 9217 429, e-mail: [email protected]

GoTop