Национални програми 2024

Национални програми за развитие на образованието (от № 1 до № 22), одобрени с Решение № 295 от 24 април 2024 г. на Министерския съвет (публ. 25.04.2024 г.)

GoTop