13. НП „Роден език и култура зад граница“

13. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно Приложение № 13 (публ. 25.04.2024 г.)

НП „Роден език и култура зад граница“

Кандидатстването с проект за българско неделно училище в чужбина – по Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“ се извършва само чрез електронната платформа https://world.mon.bg.

Проектите се подават в срок до 26 май 2024 г.

GoTop