14. НП „Професионално образование и обучение“

14. Национална програма „Професионално образование и обучение“ съгласно Приложение № 14 (публ. 25.04.2024 г.)

НП „Професионално образование и обучение“

Ръководител: Ваня Тивидошева – директор на Д ПОО, тел.: 02 9217 779, e-mail: [email protected]


Модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Формуляр за кандидатстване (публ. 02.05.2024 г.)

Проектите се подават в срок до 2 юни 2024 г.

Координатор: Росица Илиева – главен експерт, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Златка Иванова – главен експерт, тел.: 02 9217 786, e-mail: [email protected]
Магдалена Анчева – държавен експерт, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected]


Модул 2 „Модернизиране на учебно и изпитно съдържание“

Формуляр за кандидатстване (публ. 02.05.2024 г.)

Правила за условията и реда за разработване и актуализиране на типови учебни планове по специалности от професии за професионална подготовка, на учебни програми и на национални изпитни програми за професионално образование и обучение (публ. 02.05.2024 г.)

Проектите се подават в срок до 2 юни 2024 г.

Координатор: Александър Попов – главен експерт, тел.: 02 9217 485, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Фани Тодорова – държавен експерт, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected]
Росица Илиева – главен експерт, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected]
Златка Иванова – главен експерт, тел.: 02 9217 786, e-mail: [email protected]
Лилия Тиркова – главен експерт, тел.: 02 9217 466, e-mail: [email protected]

GoTop