5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

5. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно Приложение № 5 (публ. 25.04.2024 г.)

НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

GoTop