7. НП „Заедно за всяко дете“

7. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно Приложение № 7 (публ. 25.04.2024 г.)

НП „Заедно за всяко дете“

Ръководител: Георги Маринов – директор на дирекция „Организация и контрол”, тел.: 02 9217 554, e-mail: [email protected]

Лице за контакт:
Мариета Кротнева – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол”, тел.: 02 9217 735, e-mail: [email protected]

GoTop