ОП „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.


Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България (публ. 02.03.2022 г., електронно четим 01.03.2023 г.)

GoTop