ОП „Региони в растеж“

ОП "Региони в растеж"
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

Официална церемония по приключване на строителните работи в ПГД „Елисавета Вазова“, гр. София“ (публ. 09.04.2024 г.)

Приключил договор по първата обособена позиция от обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепата за здравословен начин на живот сред учениците от държавните професионални училища в Република България“ (публ. 13.10.2023 г.) Снимки

Проведена официална церемония по повод приключване на строителните дейности по проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“, на обект „Модернизация на образователната инфраструктура в Националната търговска гимназия – гр. Пловдив“ (публ. 02.10.2023 г.) Снимки

Предстояща официална церемония по повод приключване на строителните дейности и откриването на обект „Модернизация на образователната инфраструктура в Националната търговска гимназия – гр. Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 26.09.2023 г.)

Откриване на обновената сграда на ПГБТ – гр. Пловдив (публ. 18.09.2023 г.) Снимки

Откриване на обект „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по битова техника – гр. Пловдив“ на 15.09.2023 г. от 9:30 часа (публ. 11.09.2023 г.)

Проведена официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор с предмет „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско“ (публ. 07.09.2023 г.) Снимки

Предстояща официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 25.08.2023 г.)

Проведена церемония „Първа копка“ в ПГЕЕ – гр. Русе (публ. 11.07.2023 г.) Снимки

Предстояща церемония „Първа копка“ в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ в гр. Русе (публ. 28.06.2023 г.)

Предстояща церемония по повод приключване на строителните дейности в Софийската професионална гимназия по хлебни и сладкарски технологии, по проект финансиран по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 03.02.2023 г.)

Проведена церемония „Първа копка“ в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ в гр. Свищов (публ. 03.02.2023 г.) Снимки

Предстояща церемония „Първа копка“ в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ в гр. Свищов (публ. 26.01.2023 г.)

Oфициална церемония по повод приключване на строителните дейности по проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ в гр. Пловдив (публ. 20.10.2022 г.) Снимки

Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново (публ. 15.09.2022 г.) Снимки

Професионална гимназия в Горна Оряховица е модернизирана по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 11.01.2022 г.) Снимки

Oткриване на обект „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“ – гр. Горна Оряховица“ на 07.01.2022 г. от 10,30 ч. (публ. 05.01.2022 г.)

Откриване на обновената сграда на ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе (публ. 21.09.2021 г.) Снимки

Откриване на обновената сграда на ПГМТ „Юрий Гагарин“ – гр. Русе (публ. 21.09.2021 г.) Снимки

Откриване на обновената сграда на ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян (публ. 17.09.2021 г.) Снимки

Откриване на обновената сграда на ПГМЕТ – гр. Ловеч (публ. 17.09.2021 г.) Снимки

Предстоящи церемонии за откриване на обектите в 4 професионални гимназии (публ. 10.09.2021 г.)

Предстояща церемония „Първа копка“ в ПГАВТ „А. С. Попов“, гр. София“ (публ. 11.08.2021 г.)

„Първа копка“ в ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ – гр. Пловдив, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Пловдив, ПГТСТ „Гоце Делчев“ – гр. Пловдив
(публ. 01.06.2021 г.) Снимки

Предстояща церемония „Първа копка“ за стартиране на строителствово в изпълнение на договор за инженеринг по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в гр. Пловдив (публ. 25.05.2021 г.)

Предстояща церемония „Първа копка“ за стартиране на строителствово в изпълнение на договор за инженеринг по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ (публ. 18.05.2021 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в гр. Кюстендил и гр. Дупница (публ. 18.03.2021 г.) Снимки

Предстояща церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в гр. Кюстендил и гр. Дупница (публ. 04.03.2021 г.)

Сключен договор по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“, по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (публ. 16.02.2021 г.)

Официална церемония „Първа копка“ в ПГСАГ „Ангел Попов“ в гр. Велико Търново (публ. 11.12.2020 г.) Снимки

Предстояща церемония „Първа копка“ в ПГСАГ „Ангел Попов“ в гр. Велико Търново (публ. 08.12.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ в Професионалната гимназия „Цар Иван Асен II“ в гр. Асеновград“ (публ. 03.12.2020 г.) Снимки

Предстояща церемония „Първа копка“ в Професионалната гимназия „Цар Иван Асен II“ в гр. Асеновград на 27.11.2020 г. от 11,00 ч. (публ. 27.11.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (публ. 20.11.2020 г.) Снимки

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 13.11.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на 18.11.2020 г. от 11,00 ч. в Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в гр. Плевен (публ. 12.11.2020 г.)

Официална церемония по повод приключване на строителните дейности по проект, финансиран по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 24.09.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 24.09.2020 г.)

„Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионалната гимназия по механоелектротехника, гр. Ловеч“ (публ. 24.08.2020 г.) Снимки

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 20.08.2020 г. в гр. Ловеч (публ. 19.08.2020 г.)

В Смолян се проведе официална церемония „Първа копка“ за обновяване на образователната инфраструктура (публ. 28.05.2020 г.) Снимки

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 25.05.2020 г. от 10,00 ч. в Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ в гр. Смолян (публ. 22.05.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 14.05.2020 г. в 11,00 ч. в Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Видин (публ. 15.05.2020 г.) Снимки

Oфициална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 14 май 2020 г. (публ. 07.05.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 14 ноември 2019 г. (публ. 14.11.2019 г.)

Oфициална церемония „Първа копка“ за стартиране на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 18 юли 2018 г. (публ. 13.07.2019 г.)

Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България (актуализация януари 2018 г.)


ОП "Региони в растеж"
Договори за безвъзмездна финансова помощ 2017 г.

Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България (актуализация)

GoTop