Проект „Въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“

Проект „Въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“

Финансиран от Европейския съюз чрез Програма за подкрепа на структурните реформи и осъществен с подкрепата на Европейската комисия

(публ. 05.07.2022 г.)

Обща информация за проекта

Аналитичен доклад за качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст в България

Доклад с релевантни примери за повишаване на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст от други европейски страни

(публ. 10.07.2022 г.)

Предложение за Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст в България

Предложение за план за действие за въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст в България

Информационен лист за изпълнението на проект REFORM/SC2020/059 Силен старт за нашите деца: Въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст в България

GoTop