Програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД 2024 – 2027 г.

Програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД 2024 – 2027 г. (публ. 06.10.2023 г.)


Списък на одобрени за финансиране студентски общежития в обхвата на Програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД 2024 – 2027 г. (публ. 19.02.2024 г.)

Списък на резервни студентски общежития в обхвата на Програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД 2024 – 2027 г. (публ. 19.02.2024 г.)


Съобщение с общия бюджет на програмата, както и очакваните индикатори за изпълнение“ (публ. 06.10.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 06.10.2023 г.)

Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, e-mail: [email protected].

Лица за контакт:
Константин Бояджиев – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, e-mail: [email protected];
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, e-mail: [email protected].

GoTop