Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства


Стратегически документи


Решение № 278 от 5 май 2022 година (публ. 11.11.2022 г.)


Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

План за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 -2020 г.)


Дейности в подкрепа на образователната интеграция се осъществяват от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

https://coiduem.mon.bg/

GoTop