Контакти на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ – контакти

Благоевград

Десислава Радкова

моб. тел.: 0878 989889
тел.: 073/83 33 41
e-mail: [email protected]

Бургас

Антоанета Стоянова

моб. тел.: 0892 212338
тел.: 056/825239
e-mail: [email protected]

Варна

Мариана Пантелеева

моб. тел.: 0884 644160
тел.: 052/641670
e-mail: [email protected]

Велико Търново

Донка Дончева

моб. тел.: 0888 422487
тел.: 062/603312
e-mail: [email protected]

Видин

Ася Петрова

моб. тел.: 0893 581616
тел.: 094/606868
e-mail: [email protected]

Враца

Галина Статкова

моб. тел.: 0878 887363
тел.: 092/621569
e-mail: [email protected]

Габрово

Росица Чернева-Тодорова

моб. тел.: 0878619698
тел.: 066 800214
e-mail: [email protected]

Добрич

Валентина Стоянова-Георгиева

моб. тел.: 0882 712107
тел.: 058 605514
e-mail: [email protected]

Кърджали

Мариана Георгиева

моб. тел.: 0882 541183
тел.: 0361 86061
e-mail: [email protected]

Кюстендил

Мирослав Анев

моб. тел.: 0883 370 270
тел.: 078 522910
e-mail: [email protected]

Ловеч

Моника Дончева

моб. тел.: 0878 659366
тел.: 068 600181
e-mail: [email protected]

Монтана

Диана Божинова

моб. тел.: 0879 259710
тел.: 096 306219
e-mail: [email protected]

Пазарджик

Гергана Колчакова

моб. тел.: 0878 390199
тел.: 034 480038
e-mail: [email protected]

Перник

Йорданка Георгиева

моб. тел.: 0877 999205
тел.: 076 607181
e-mail: [email protected]

Плевен

Силвия Николова

моб. тел.: 0879 401380
тел.: 064 805188
e-mail: [email protected]

Пловдив

Катя Стоилова

моб. тел.: 0899 644435; 0887 209122
тел.: 032 260152
e-mail: [email protected]

Разград

Милена Стоянова

моб. тел.: 0894618159
тел.:
e-mail: [email protected]

Русе

Евгения Стоянова

моб. тел.: 0899 947 636
тел.: 082 860 116
e-mail: [email protected]

Силистра

Недка Русева

моб. тел.: 0878 953272
тел.: 086 823612
e-mail: [email protected]

Сливен

Юлия Стефанова

моб. тел.: 0878 202263
тел.:
e-mail: [email protected]

Смолян

Татяна Бошнакова

моб. тел.: 0885 158559
тел.: 0301 89909
e-mail: [email protected]

София-град

Калоян Дамянов

моб. тел.: 0877 182601
тел.: 02 878 0234
e-mail: [email protected]

София-област

Клара Милошева

моб. тел.: 0893 445807
тел.: 02 870 1541
e-mail: [email protected]

Стара Загора

Пламен Иванов

моб. тел.: 0879 356025
тел.: 042 264188
e-mail: [email protected]

Търговище

Христо Христов

моб. тел.: 0878 511996
тел.:
0601 64464
e-mail: [email protected]

Хасково

Светла Йотова

моб. тел.: 0878 899044
тел.: 038 668292
e-mail: [email protected]

Шумен

Антоанета Тодоранова

моб. тел.: 0898 503311
тел.: 054 832 260
e-mail: [email protected]

Ямбол

Таня Трифонова

моб. тел.: 0899 908834
тел.: 046 621133
e-mail: [email protected]

GoTop