Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Образци на заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

За учебна 2024 – 2025 година

Заявките за учебници и учебни комплекти от V до XII клас, както и графикът на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти за учениците от V до XII клас за учебната 2024 – 2025 година, ще бъдат допълнително публикувани.

Директорите на частните детски градини и частните училища попълват заявки и сключват договори в периода 27.05 – 28.06.2024 година

Заповед РД09-405/09.02.2024 г. на министъра на образованието и науката за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и във връзка с осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2024-2025 г. (публ. 09.02.2024 г., електронно четим 13.02.2024 г.)

График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, на учебници и на учебни комплекти за учениците от I до IV клас за учебната 2024 – 2025 година Приложение -№ 1 (публ. 09.02.2024 г.)

Образец на заявка за познавателни книжки за първа възрастова група за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 2

Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 3

Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 4

Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 5

Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 6

Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 7

Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за III клас за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 8

Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас за учебната 2024 – 2025 година– Приложение № 9

Образец на заявка за познавателни книжки за първа възрастова група за децата, които се обучават в европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 10

Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група за децата, които се обучават в европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 11

Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група за децата, които се обучават в европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 12

Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група за децата, които се обучават в европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 13

Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в I клас, които се обучават в европейските училища, по учебния предмет Български език и литература за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 14

Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в II клас, които се обучават в европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 15

Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в III клас, които се обучават в европейските училища, по учебния предмет Български език и литература за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 16

Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в IV клас, които се обучават в европейските училища, по учебния предмет Български език и литература за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 17

Образец на заявка за учебни комплекти по специалните учебни предмети произношение и развитие на речта за учениците със сензорни увреждания – увреден слух, за I клас за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 18

Образец на заявка за учебeн комплект по специалния учебен предмет развитие на речта за учениците със сензорни увреждания – увреден слух, за II клас за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 19

Образец на заявка за учебeн комплект по специалния учебен предмет развитие на речта за учениците със сензорни увреждания – увреден слух, за III клас за учебната 2024 – 2025 година – Приложение № 20

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки за четирите възрастови групи и учебници и учебни комплекти от I до IV клас за учебната 2024 – 2025 година (публ. 09.02.2024 г.)

GoTop