Кандидатстване за вписване в списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2024/2025 година

Кандидатстване за вписване в списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2024/2025 година (публ. 18.12.2023 г.)

Кандидатстването за вписване в списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2024/2025 година се извършва чрез електронната платформа: https://world.mon.bg.

Срокът за подаване на предложенията е от 22 декември 2023 г. до 31 януари 2024 г. Право да кандидатстват имат:

  • организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност;
  • задгранични представителства на Република България в чужбина;
  • български православни църковни общини;
  • Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф“ – Атон, Гърция.

Линк, на който може да кандидатствате: https://world.mon.bg/registers/profile.

GoTop