Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина


Лица за контакт по въпроси, свързани с дейността на българските неделни училища (БНУ) в чужбина, на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ и на лекторатите по български език, литература и култура към чуждестранни университети (акт. 23.08.2022 г.)


Учебна 2023/2024 година

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023/2024 година за финансово подпомагане от МОН по ПМС № 90/29.05.2018 г. ВАЛУТНИ КУРСОВЕ ( публ. 19.02.2024 г.)

Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. за учебната 2023/2024 година – ВТОРИ ТРАНШ (публ. 24.11.2023 г.)

Актуализиран списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД09-3852/24.11.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 24.11.2023 г.)

Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-2699/20.09.2023 г. и приложенията към тях (публ. 25.09.2023 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, за учебната 2023/2024 година (публ. 25.09.2023 г.)

Заповед № РД09-1939/ 21.08.2023 г. за утвърждаване на актуализиран Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023/2024 година (публ. 22.08.2023 г.)


19. Национална програма „България – образователни маршрути“ съгласно приложение № 19

Национална програма „България – образователни маршрути“

Списък на бенефициентите по Модул 1 на НП „България-образователни маршрути“ – 2023 година с одобрените стойности за финансиране на образователни маршрути (публ. 07.07.2023 г.)


Заповед № РД09-1305/ 28.06.2022 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023/2024 година (публ. 28.06.2023 г.)

Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. за учебната 2023/2024 година – ПЪРВИ ТРАНШ (публ. 28.06.2023 г.)


Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД09-766/06.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.04.2023 г., акт. 11.05.2023 г.)

Съобщение: Валутни преводи ще се извършват само след представена актуална финансова идентификация на банкова сметка, издадена от обслужващата банка, със следните реквизити (публ. 10.04.2023 г.):

 1. Наименование на бенефициента на латиница – както е регистрирано в банката името на сметката.
 2. Име на банката на латиница
 3. Номер на банковата сметка или IBAN.
 4. SWIFT код или друг идентификационен номер за банките извън SWIFT системата.
 5. За всички бенефициенти и адрес на бенефициента.
 6. Номер на бенефициента от списъка за 2023/2024 учебна година от сайта на МОН или административния код на училището.

Финансовите идентификации да бъдат изпращани на следните имейли: [email protected]; [email protected]; [email protected] (публ. 10.04.2023 г.).


Учебна 2022/2023 година

Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2022/2023 година за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. – ВАЛУТНИ КУРСОВЕ (публ. 15.03.2023 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2022/2023 година за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. – ВТОРИ ТРАНШ (публ. 01.12.2022 г., акт. 11.05.2023 г.)

Заповед № РД09-5813/ 30.11.2022 г. за утвърждаване на актуализиран Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2022/2023 година (публ. 01.12.2022 г.)

Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-3965/22.08.2022 г. и приложенията към тях (публ. 22.08.2022 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, за учебната 2022/2023 година (публ. 22.08.2022 г.)

Приложение № 1
Приложение № 2


Заповед № РД09-3643/ 26.07.2022 г. за утвърждаване на актуализиран Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2022/2023 година (публ. 26.07.2022 г., акт. с електронно четимо копие 24.08.2022 г.)


Заповед № РД09-2583/ 15.03.2022 г. за утвърждаване на Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2022/2023 година (публ. 15.03.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ: Валутни преводи ще се извършват само след представена актуална финансова идентификация на банкова сметка, издадена от обслужващата банка, със следните реквизити: (публ. 15.03.2022 г.)

 1. Наименование на бенефициента на латиница (Account holder);
 2. Име на банката на латиница;
 3. Номер на банковата сметка или IBAN;
 4. SWIFT код или друг идентификационен номер за банките извън SWIFT системата;
 5. За бенефициентите във Великобритания и адрес на бенефициента;
 6. Номер на бенефициента от списъка за 2022/2023 учебна година от сайта на МОН или административния код на училището.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Срок за изпращане на данните – 30 май 2022 година. (публ. 15.03.2022 г.)


GoTop