Лица за контакти

Лица за контакт по въпроси, свързани с дейността на българските неделни училища (БНУ) в чужбина, на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ и на лекторатите по български език, литература и култура към чуждестранни университети (публ. 20.12.2018 г., актуализирани 29.09.2023 г.)


 1. БНУ в Австрия, Великобритания и Франция

  Ваня Балчева, началник отдел и и.д. директор на дирекция ОБГУМ, тел.: +359 2/9217 590, [email protected]

 2. БНУ в Албания, Белгия, Гърция, Испания, Италия, Република Северна Македония, Словакия и Чехия

  Асен Петров, държавен експерт, тел.: +359 2/9217 428, [email protected]

 3. БНУ в Бразилия, Ирландия, Кипър, Латвия, Полша, Русия, САЩ, Сърбия, Унгария и Молдова

  Дарина Панайотова, държавен експерт, тел.: +359 2/9217 769, [email protected]

 4. БНУ в Германия, Израел, Китай, Ливан, Мароко, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, ЮАР, Австралия, Йордания и Молдова

  Владима Попова-Натова, държавен експерт, тел.: +359 2/9217 582, [email protected]

 5. БНУ в Кувейт, Малта, Португалия, Турция, Хърватия, Швеция, Украйна, Финландия, Канада, Нидерландия, Шотландия, ОАЕ и Румъния

  Николай Николов, главен експерт, тел.: +359 2/9217 447, [email protected]

GoTop