Резултатите за конкурс за подбор на преподаватели за българските общности

Резултатите от проведения на 11.04.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г., както следва:

 1. За преподавател – методист по българска музика и фолклор в Гимназия „Иван Вазов“, с. Стояновка, Кантемирски район, Република Молдова:
  Нели Гургева
 2. За преподавател по български език и литература в начален курс в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна:
  Людмила Попова
 3. За преподавател по история на българския народ в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, Одеска област, Украйна:
  Иво Христов
 4. За преподавател по българска народна хореография в Бердянски държавен педагогически университет и Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Украйна:
  Кирил Бельов
GoTop