Kурсове за обучение за учебната 2018/2019 година по Програма за сътрудничество на Сингапур

Сингапур предоставя възможност за кандидатстване за курсове за обучение за учебната 2018/2019 година по Програма за сътрудничество на Сингапур

Програмата за сътрудничество на Сингапур е основана през 1992 г. с цел предоставянето на платформа за обмяна на опит в различни сфери на развитието с други държави. Към момента около 119 000 представители на 170 държави са взели участие в програмата. Курсовете на обучение покриват широк спектър от области.

Подробна информация относно програмата, графика на курсовете, критериите и условията за участие могат да бъдат намерени в приложения файл.

Singapore Cooperation Programme Training Calendar 2018/2019

Разходите за здравна застраховка, дневни пари, настаняване, такса за обучение и вътрешен транспорт са за сметка на Сингапур.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи на следния адрес: [email protected].

За контакти: Technical Cooperation Directorate
Ministry of Foreign Affairs
Tanglin, Singapore 248163
Email: [email protected]

GoTop