Удовлетвореност на потребителите от административното обслужване в Министерството на образованието и науката (създадена 22.03.2021 г.)

С лице към хората

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на образованието и науката през 2023 г. (публ. 21.03.2024 г.)

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на образованието и науката през 2022 г. (публ. 29.03.2023 г.)

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на образованието и науката през 2021 г. (публ. 29.03.2022 г.)

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на образованието и науката през 2020 г. (публ. 22.03.2021 г.)

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през 2020 г. (публ. 19.02.2021 г.)

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през 2019 г. (публ. 14.02.2020 г.)

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през 2018 г.

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през второто полугодие на 2017 г.

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през първото полугодие на 2017 г.

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през 2016 г.

Удовлетвореност на гражданите от административното обслужване в Министерството на образованието и науката през 2014 г.

Резултати от анкетнo проучванe сред потребителите на административни услуги в Министерство на образованието, младежта и науката за първото полугодие на 2011 г.

Сравнителни резултати от измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги за първо и второ полугодие на 2010 г.

Резултати от измерване удовлетвореността на потребителите, второ полугодие 2010 г.

Анкетно проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване на МОМН за периода януари-юни 2009 г.

Резултати от измерване удовлетвореността на потребителите, април – октомври 2008 г.

GoTop