Фонд „Научни изследвания“

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Фонд „Научни изследвания“

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Божин Максимов Божинов,
член на ИС
2022 г.
Веселин Стоянов Дренски,
член на ИС
2022 г.
Вилма Петкова Стоянова,
член на ИС
2022 г.
Желю Дечев Владимиров,
член на ИС
2022 г.
Илза Контантинова Пъжева,
член на ИС
2022 г.
Ирена Минчева Пейчева,
член на ИС
2022 г.
Марияна Христова Парзулова-
Баева, член на ИС
2022 г.
Олимпия Николаева Роева,
член на ИС
2022 г.
Пламен Костадинов Петков,
член на ИС
2022 г.
Стефан Тодоров Сивков,
член на ИС
2022 г.

GoTop