Регистър на декларациите

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК

Входящи номера на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК (публ. 05.04.2024 г.)

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ и по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК към 31.12.2023 г. (публ. 13.02.2023 г., последно актуализиран 05.40.2024 г.)

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 31.12.2022 г.
(публ. 15.03.2022 г., последно актуализиран 05.40.2024 г.)

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 31.12.2021 г.
(публ. 19.02.2021 г., последно актуализиран 05.40.2024 г.)

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 30.12.2020 г.
(публ. 25.02.2020 г., последно актуализиран 05.40.2024 г.)

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 31.12.2019 г.
(последно актуализиран 05.40.2024 г.)

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 31.12.2018 г.
(последно актуализиран 05.40.2024 г.)

Списък на задължените лица, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ през 2023 г. (акт. 17.01.2024 г.)


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК


Министерство на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я


Регионални управления на образованието

Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово,

Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник,

Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян,

София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол


Звена

Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)

Училища

Търговски дружества

Фонд „Научни изследвания“

GoTop